Про кафедру

Про кафедру

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра у своєму розвитку пройшла декілька етапів.  У 1993 року, ще у складі Чернігівського інституту регіональної економіки і управління була створена кафедра «Економетрії і інформатики», яка стала відправною точкою для розвитку інституту в даному напрямку.  Кафедру очолив к. т. н. , доцент Маслов В. П.  До її складу входили: к. е. н. , доцент Трапезнікова Е. А. , викладач Клименко А. А. , ст.  викладач Злобіна О. В. , лаборанти Розинко А. О. , Устименко О. М.  В цьому ж складі кафедра перейшла до Чернігівського державного інституту економіки і управління в 1994 році.  На той час у розпорядженні кафедри було два комп’ютерні класи (20 комп’ютерів).

 У зв’язку з реорганізацією навчальних підрозділів інституту кафедра «Економетрії і інформатики» була перейменована в 1996 році в кафедру«Інформаційних систем і технологій».  Завідувачами кафедри були к. т. н. , доцент Маслов В. П. , к. т. н. , доцент Суховірський Б. І.  (перший ректор інституту), к. т. н. , доцент Гур’єв В. І.

У 2003 році з кафедри «Інформаційних систем і технологій»була виділена кафедра «Економічної кібернетики«.  На посаду завідувача кафедри був запропонований д.т.н. , професор Парняков Є.С., який звільнився у 2008 році.  З перших днів на цій кафедрі працювали к.ф-м.н.  Скітер І. С., к.ф-м.н. Юрченко М.Є., к.т.н.  Клінцов Л. М.,  к.пед. н.  Трунова О. В., викладач Гребенник А. Г.

У 2008 році, згідно з рішенням Вченої Ради (протокол № 06/08 від 28 серпня 2008 року) про реорганізацію кафедр «Економічної кібернетики» та«Інформатики» була створена об’єднана кафедра «Економічної кібернетики та інформатики», яку очолив  к. т. н. , доцент Гур’єв В. І.

У 2014 році у в зв’язку з об’єднанням Чернігівського державного інституту економіки і управління та Чернігівського національного технологічного університету, кафедра знову була перейменована у кафедру «Економічної кібернетики».

2015 року до складу кафедри було приєднано, в якості секції, кафедру Вищої та прикладної математики. В звязку з введенням в дію нового класифікатора спеціальностей з  2016 року кафедра отримала назву «Кафедра Інформаційних систем в економіці«.

Зараз кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» з профільним спрямуванням «Економічна кібернетика», а також забезпечує отримання основ знань з різних напрямків вищої та прикладної математики, інформатики та комп’ютерної техніки, з інформаційних систем і технологій для студентів усіх спеціальностей.

 

Презентація кафедри Економічної кібернитики