ua en

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" у ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" спеціальності 5.14010101 "Готельне обслуговування" коледжу економіки і технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" 5.03050401 "Економіка підприємництва" коледжу транспорту та комп'ютерних технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних мереж та систем" коледжу економіки і технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво" у ЧНТУ

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051001«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 1501 «Державне управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0518 «Оброблювання деревини» напряму підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 5.13010101 «Соціальна робота» Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Коледжі транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6. 010203 «Здоров’я людини» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 «Виробництво та технології»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Деревообробні та меблеві технології» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" галузі знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка"

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Соціально-правовий захист» спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення підприємницької діяльності» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Cоціально-психологічна допомога населенню» спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою «Технології машинобудування» спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 «Механічна інженерія» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИИ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 "Маркетинг" галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 «Виробництво та технології»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Деревообробні та меблеві технології» спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Електроніка» спеціальності 171 Електроніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Маркетинг спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" галузі знань 1701 Інформаційна безпека у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка у Коледжі транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

ОГОЛОШЕННЯ