ua en

Навчання студентів у Чернігівському національному технологічному університеті здійснюється за такими формами:

  • денна (очна);
  • заочна, дистанційна;

Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Денна форма навчання є основною, при якійнадання освітніх послуг здійснюється шляхом організації безпосередньої взаємодії викладачів зі студентами в умовах денної і вечірньої форм навчання.

Заочна форма – це форма здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності. Організація навчального процесу в міжсесійний період спрямовується на самостійну роботу студентів з метою опанування змісту навчального плану.

Дистанційне навчання є реалізацією заочної форми навчання на основі комп'ютерно-телекомунікаційних технологій.

Заочна форма навчання з певної спеціальності можне бути відкрита якщо:

  • спеціальність акредитована за відповідним рівнем;
  • є денна форма навчання з цієї спеціальності (за винятком спеціальностей специфічних категорій);
  • є необхідне навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення цієї форми навчання.

Відкриття заочної форми навчання з певної спеціальності здійснюється за рішенням Вченої ради університету на підставі відповідної рекомендації Методичної ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання.

ОГОЛОШЕННЯ