ua en
Назва пріоритетного напряму  та код Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь
1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави 1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.


1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.
Ф
Ф
Дослідження і оптимізація коливань композитних конструкцій з урахуванням спеціальних властивостей сучасних композиційних матеріалів,
д.т.н., проф.Дубенець В.Г.
Сучасні процеси фінішної  обробки в машинобудуванні, д.т.н., проф. Кальченко В.В.
Технології прецизійного зварювання різнорідних матеріалів,
д.т.н., проф. Харченко Г.К.
Регіональне управління соціально-економічним розвитком, д.е.н., проф. Бутко М.П.
Економіка підприємства та управління виробництвом,
д.е.н., проф. Шкарлет С.М.
2. Інформаційні та комутаційні технології 2.1. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки інформаційних та комутаційних технологій.
2.6. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри.
2.7. Технології та засоби захисту інформації.
П

Інформаційно-комп’ютерні системи, телекомутаційні та програмні технології,
д.т.н., проф. Казимир В.В.
3. Енергетика та енергоефективність 3.1. Технології  електроенергетики.

3.4. Технології енергетичного машинобудування.
П

Системи енергетичної електроніки постійного струму,
д.т.н., проф. Денисов Ю.О.
Побудова раціональних електричних систем та оцінювання їх енергетичних станів,
д.т.н., проф. Скоробогатова В.І.
Енерго- та ресурсозберігаючі технології та джерела енергії для прецизійного зварювання різнорідних матеріалів,
д.т.н., проф. Болотов Г.П.
Прогресивні технології виготовлення енергетичного обладнання,
д.т.н., проф. Кальченко В.І.
Процеси та обладнання прецизійних технологічних машин,
д.т.н., проф. Сахно Ю.О.

ОГОЛОШЕННЯ