ua en

Національний університет "Чернігівська політехніка" здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр більш ніж за 40 напрямами і спеціальностями.

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання у 2020 році

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за заочною формою навчання у 2020 році

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня магістр за освітньо-науковою програмою (СТРОКИ НАВЧАННЯ: 01.09.2020 - 31.05.2022 (1 рік 9 міс.))

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою (СТРОКИ НАВЧАННЯ: 01.09.2020 - 31.12.2021 р (1 рік 4 місяці))

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 р. (за освітнім ступенем БАКАЛАВР)

ФІКСОВАНІ ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2020 р.

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем МАГІСТР у 2020 р.

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем БАКАЛАВР (на базі диплома молодшого спеціаліста) у 2020 р.

Розклад творчих конкурсів і вступних іспитів 2021

Роз'яснення МОН України щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту

Роз'яснення МОН України щодо сільського коефіцієнту

Університет здійснює підготовку фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за скороченими термінами підготовки. Зарахування проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Для успішного складання ЗНО та вступних іспитів в університеті функціонують підготовчі курси. Випускники курсів при вступі на інженерні напрями підготовки мають додаткові бали до рейтингової суми балів при проведенні конкурсу. Форми навчання: заочна, очно-заочна, денно-вечірня.

Університет має в своєму складі військову кафедру, після закінчення якої випускникам присвоюється звання офіцерів запасу.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В АКТОВІЙ ЗАЛІ БЕЗ ПЕРЕРВИ

За додатковою інформацією звертайтесь в приймальну комісію за телефоном   (0462) 665-200, 665-201, +380680687260, +380639499747, E-Mail  prijom@stu.cn.ua

ОГОЛОШЕННЯ