ua en

До уваги! У зв’язку зі зміною назви університету наразі проводяться роботи щодо оновлення на сайті нормативних документів

ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАГЛЯДОВА РАДА

ВЧЕНА РАДА

Звіти

Державні закупівлі

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВАКАНСІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЙТИНГИ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Нормативне забезпечення освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Нормативні документи щодо діяльності студентського самоврядування

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ДІЛОВОДСТВО

Громадське обговорення

Внутрішні нормативні документи Національного університету "Чернігівська політехніка" не є оригінальними науковими текстами та укладачі не претендують на авторство і першоджерело. Цей текст створено на основі діючого законодавства України, існуючих європейських і вітчизняних практик, методичних розробок окремих закладів вищої освіти, а також на матеріалах і кейсах Міністерства освіти і науки України, Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти тощо.

ОГОЛОШЕННЯ